(ضَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. فشار دادن.
  2. تنگ کردن.
  3. کوفتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین