فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • پیش هند و ایرانی

آوایشویرایش

  • [طا]

حرفویرایش

ط

  1. نوزدهمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۹ در حساب ابجد.

––––

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین