(طَ بَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. ظرفی شبیه سینی اما بزرگ تر از جنس چوب یا فلز که معمولا از جنس مس بوده و با آن چیزهای خوردنی حمل کنند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
tray