(طَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. زر؛ فلزیست زرد رنگ گران بها و کمیاب که بسیار شکل پذیر، چکش خوار و قابل تورق و مفتول شدن می‌باشد. در مجاورت آب و هوا نیز زنگ نمی‌زند.
  2. مجازاً گران بها، نایاب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. طلا

آوایشویرایش

  • طلا /طَلا/tæla

مترادف‌هاویرایش

  • در زبان عمومی: زر

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

oro

انگلیسی
sol