فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [ظا]

حرفویرایش

ظ

  1. بیستمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۹۰۰ در حساب ابجد.

––––

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین