(~.)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(ص نسب.)

  1. منسوب به ظاهر.
  2. قش

ریشهویرایش

  1. کسی که به ظاهر آیات قرآن توجه می‌کند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

esteriore

انگلیسی
surface