(غَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. غداء

اسمویرایش

  1. بامداد. مق عشاء.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین