(غُ رَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. غرباء

صفتویرایش

  1. جِ غریب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین