(~.)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. فلاة

اسمویرایش

  1. دشت بی آب و علف.
  2. دشتی که ارتفاعش از دویست تا پنج هزار متر باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(فَ)

اسمویرایش

  1. تار، تار پارچه. مقابل پود.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
tableland