(~. کَ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. پسندیدن، پذیرفتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین