(قَ طّ)

فارسی ویرایش

ریشه‌شناسی ویرایش

(اِم

صفت ویرایش

  1. برش بر پهنا.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین