(قَ وّ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

  1. قلتبان، جاکش.[۱]

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. قواد به معنی

ریشه‌شناسیویرایش

  1. عربی قواد

اسمویرایش

  1. شخصی که زن روسپی را به کار می‌گمارد یا به مردان معرفی می‌کند.

منابعویرایش

  1. تونجی، محمد. فرهنگ فارسی عربی. ناشر:؟ . سال انتشار ۱۳۷۳.