(مَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِمف.)

  1. آنچه رسم شده، معمول.
  2. فرمان، دستور.
  3. در فارسی جیره، مواجب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
voguish