(مَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. پریدن.

(اِم

صفتویرایش

  1. پرش، پرواز.

اسمویرایش

  1. محل پریدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین