(مِ دِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. معدة

اسمویرایش

  1. از درونتنه های انسان و برخی از جانوران که کارش گوارش خوراک می‌باشد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. معده

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

stomaco

انگلیسی
tummy