(مُ تَ خَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

(اِمف.)

  1. برگزیده شده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
eximious