فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. مایع جنسی معمولاً بارورساز در جاندار بالغ نر، اسپرم.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(مَ) (ح

اسم مصدرویرایش

  1. خودبینی، کِبر.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sperm