(مِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

صفتویرایش

 1. بزرگ، سرور.

جمعویرایش

 1. مهان. مق که.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. پنجمین ماه از سال میلادی.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

 1. حرف نفی به معنای «نه».
 2. نشانة دعای منفی که قدما به کار می‌بردند.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(مَ)

 1. مخفف ماه.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. بخاری است که گاهی در هوای مرطوب تولید می‌شود و در فضا پراکنده می‌گردد.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

تلفظویرایش

مهم /مِه/

 1. ابری که به زمین بسیار نزدیک باشد.

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

 • انگليسی:fog

تلفظویرایش

مه /مَه/

اسمویرایش

 1. مخفف ماه

مترادف‌هاویرایش

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

nebbia

انگلیسی
vapour