موج گرانشی

فارسیویرایش

حوزه: [فیزیک]‏

  1. میدان گرانشی منتشرشونده‏ای که در نظریۀ نسبیت عام پیش‏بینی شده است.

منابعویرایش

«موج گرانشی» هم‌ارزِ «gravitational wave ۱»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر چهارم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۵۹-۱