(نِ بَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

نجابة (اِم

صفتویرایش

  1. پاک نژادی، بزرگوا

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
nobility