فارسیویرایش

(نُ)

نِسْ :(nes) در گویش گنابادی یعنی نیست ، تمام شده است ، وجود ندارد

اسمویرایش

  1. پوز، گرداگرد دهان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اميد