فارسی ویرایش

حوزه: [زمین‏شناسی]

  1. نفت طبیعی قبل از پالایش.

منابع ویرایش

«نفت خام» هم‌ارزِ «crude oil ۲»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، دفتر دوم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۶۴-۷۵۳۱-۳۷-۰