فارسیویرایش

(نُ رِ)

اسمویرایش

  1. فلزی است سفید رنگ و چکش خور که از معدن به دست می‌آید.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. نقره
  2. سیم

آوایشویرایش

[noɣɾe]، نُ رِ

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

argento

انگلیسی
silver