فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [هِن/دی]

  صفتویرایش

هندی

  1. وابسته به هند، ساکن هند، شهروند هند، هندوستان.
    هندی ممکن است تصحیف. شده هیندی باشد، و این اصطلاح در زبان معیار به معنی تندتر یا سریعتر راندن است. در قدیم اگر مسافت طولانی بود و ممکن بود با چارپایان تا غروب خورشید نتوان رسید به راکب یا راننده گفته می‌شد: هین‌دی، یعنی سریعتر بران.

––––

برگردان‌هاویرایش