واژه‌نامه

فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آ‌وایشویرایش

  • [واژه/نامه]

  اسمویرایش

واژه‌نامه

  1. کتابی که معنی واژه‌ها و اصطلاحات و برابرهای یک یا چند زبان را بدست دهد.
  2. فرهنگ نامه ، واژه نامه .

مترادف‌هاویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش