انگلیسیویرایش

اسمویرایش

dictionary (جمع dictionaries)

  1. واژه‌نامه
  2. فرهنگ لغت

آوایشویرایش

(پرونده)
(پرونده)