(وُ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. قدرت، توانایی.

(اِ م

صفتویرایش

  1. فراخی، گشایش.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین