فارسیویرایش

(پُ تِ)

اسمویرایش

  1. درختی است از تیرة مرکبات ویژة مناطق مرطوب. میوة آن کروی، آبدار، شیرین و سرشار از ویتامین ث می‌باشد و دارای پوست نارنجی

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


آوایشویرایش

  1. پُ تِ

اسمویرایش

(گیاه‌شناسی)

نام میوه. نارنگ. نارنج

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

arancia

انگلیسی
orange