فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • فارسی

آوایش ویرایش

  • /پَرواز/

  اسم مصدر ویرایش

پرواز

  1. بال زدن و پریدن پرندگان در هوا، پرش، پریدن.
  2. تخته‌های باریکی که روی سقف کنار هم می‌چینند و حصیر یا پوشال را روی آن می‌اندازند.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن
  • فرهنگ لغت معین