فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /کَردی/

  قیدویرایش

کَردی

  1. (گفتگو): انجام دادید، عمل کردید، هنگامی صرف می‌گردد که مخاطب حاضر و مجسم باشد.

  صفت نسبیویرایش

کُردی

  1. مربوط به کُرد. زبان کردی. قوم کرد.

ریشه شناسی۲ویرایش

  1. کِرْدِی : در زبان کردی و گویش گنابادی یعنی کار ، فعالیت ، اقدام ، عمل ، حرکت ، جنبش ، واکنش
  2. کِرْدِی خُ : در کُردی و گویش گنابادی یعنی کار خود ، اقدام خود ، واکنش خود.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ بزرگ سخن