فارسیویرایش

کِرْدِی :(kerdey) در زبان کردی و گویش گنابادی یعنی کار ، فعالیت ، اقدام ، عمل ، حرکت ، جنبش ، واکنش

کِرْدِی خُ :(kerdeykho) در کردی و گویش گنابادی یعنی کار خود ، اقدام خود ، واکنش خود

آوایشویرایش

  1. کُ

صفتویرایش

  1. زبان کردی

وابسته به کرد. زبان مردم کرد. مردم کرد

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
kurdishkurdi