کس‌لیس

(تغییرمسیر از کس لیس)

فارسیویرایش

کُسْ لِیْس :(kosleys) در گویش گنابادی یعنی زن ذلیل ، حقیر در برابر زنان ، کوتاه آمدن در برابر زنان برای جلب رضایتشان

آوایشویرایش

صفتویرایش

  • لهجه تهرانی:کنایه از مرد چشم چرانی که در مقابل زنان به چاپلوسی زیاد می پردازد.
  1. مثال:فلاني خيلي آدم کس‌لیسي است.

(واژه متداول شده در دهه هشتاد)