(کَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. پیمانه.

جمعویرایش

  1. اکیال.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

صفتویرایش

  1. خمیده، ک

جمعویرایش

  1. آرزومند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(اِ)

  1. نمد.
  2. پوست بز.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
bushel