گاو هلشتاین

فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /گاو/

  اسمویرایش

گاو

  1. از حیوانات اهلی علف‌خوار‌ و شیر ده.
  2. نام دومین برج از برج‌های منطقه‌البروج، که خورشید در اردیبهشت‌ماه در این برج دیده می‌شود ثور.

  مثالویرایش

  1. گاو پیشانی سفید: کنایه از آدم انگشت‌نما.
  2. گاو بی‌شاخ و دم: کنایه از آدم درشت هیکل و بی‌فرهنگ، شخص ابله.
  3. گاو کسی زاییدن: کنایه از اتفاق نامساعدی برای کسی افتادن.

––––

برگردان‌هاویرایش