(گَ رَ)

فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. ظرف آب، سبو.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(گِ رِ)

اسمویرایش

  1. واحد طول قدیم مساوی ۱۱۶ ذر

(گِ رَ یا رِ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. پیچیدگی و درهم شدگی نخ و ریسمان یا چیز دیگر.
  2. برآمدگی‌هایی از ساقه که برگ‌ها روی آن قرار دارند.
  3. مشکل، گرفتا

ریشهویرایش

  1. ~بر ابرو زدن کنایه از: رو ترش کردن، عبوس شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

nodo

انگلیسی
tie