فارسیویرایش

(گِ یا گَ)

اسمویرایش

  1. قسمت جلوی گردن، مجرای غذا و هوا در درون گردن، حل

قیدویرایش

  1. لوله یا مجرای باریکی که یک مخزن را به دهانه پیوند می‌دهد (فنی)

؛ ~پیش چیزی (کسی)

گیر کردن (کن.)

  1. سخت خواهان آن کس بودن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. گلو

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

gola

انگلیسی
weazand