(گِ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. عنصری با علامت شیمیایی S، جامد و زردرنگ و قابل اشتعال، معادن آن بیشتر نزدیک کوه‌های آتشفشان است، در صنعت کبریت سازی مصرف زیاد دارد.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. گوگرد

برگردان‌هاویرایش

آوایشویرایش

[gugerd]

ایتالیایی

اسمویرایش

zolfo

انگلیسی
sulphur