فارسیویرایش

(گُ)

اسمویرایش

  1. گونه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(گَ)

  1. سخن، حرف، گفتگوی دوستانه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

صفتویرایش

  1. گنده و ستبر، کلان.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
jaber