فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /یَهود/

  اسم خاصویرایش

یهود

  1. (ادیان): بنی‌اسرائیل، پیروان حضرت موسی کلیم الله { موشه ربنو }؛ که در قرون دهم تا هشتم پ. م. شکل گرفت.
    در این دوره نظامات جماعتی نابود گشته و بزرگان عشیرت‌ها به سنن و مذاهب محلی که آلت دست ایشان بود، تکیه داشتند، اعضای جماعت را فقیر و بینوا می‌کردند.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش