فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

کره‌ای

اسمویرایش

  1. 사랑
  1. عشق