فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

 • فارسی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ عشق دارد
 
ویکی‌گفتآورد
مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های مربوط به
در ویکی‌گفتاورد موجود است.

آوایشویرایش

 • /عِشق/

عشق

 1. منسوب به عاشق، دوست داشتن به حد افراط.
 2. شیفتگی؛ دلدادگی؛ دلبستگی و دوستی مفرط.
 3. عامیانه: معشوق.
 4. اوستایی: ایشکا، خواست، خواهش، میل، -ایش: خواستن، میل داشتن، آرزو كردن، جستجو كردن.

زبان دیگرویرایش

ریشه لغتویرایش

 • بهاری

آوایشویرایش

 • /عَ/ شَق/

  قیدویرایش

 1. عَشق از یک حرف و یک کلمه تشکیل شده که عَ حالت تعجب از دیدن و شق به معنی مانند شاخ بودن یا مانند شاخ شدن است.

زبان دیگرویرایش

ریشه لغتویرایش

 1. عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخنها که خدا بامن تنها دارد، عشقم.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین