فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

 • فارسی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ عشق دارد
مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های مربوط به
در ویکی‌گفتاورد موجود است.

آوایشویرایش

 • [عِشق]

اسمویرایش

 1. دوست داشتن به حد افراط.
 2. شیفتگی؛ دلدادگی؛ دلبستگی و دوستی مفرط.
 3. عامیانه: معشوق.
 4. اوستایی: -iška (خواست، خواهش، میل)، -iš (خواستن، میل داشتن، آرزو كردن، جستجو كردن)

ریشه شناسی۲ویرایش

 • بهاری

آوایشویرایش

 • [عَ/ شَق]

قیدویرایش

 1. عَشق از یک حرف و یک کلمه تشکیل شده که عَ حالت تعجب از دیدن و شق به معنی مانند شاخ بودن یا مانند شاخ شدن است.

ریشه شناسی ۳ویرایش

 • سندی
 1. عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخنها که خدا بامن تنها دارد
 2. عشقم

برگردان‌هاویرایش