فارسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

کره‌ای

اسمویرایش

  1. 사자
  1. شیر، حیوان