فارسی میانهویرایش

اشکال دیگرویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از پارسی باستان 𐎼𐎢𐎨 (raučah-, روز، روشنایی), از نیا-ایرانی *ráwčati (بسنجید اوستایی 𐬭𐬀𐬊𐬗𐬀𐬵(raočah, روشنی، روز)), از نیا-هندو-ایرانی [Term?] (بسنجید با سانسکریت रोचते (rocate, درخشیدن، روشن بودن)), از نیا-هندو-اروپایی *lewk- (روشنی, درخشیدن, دیدن) (بسنجید با انگلیسی light).

آرامی‌نگاری از آرامی 𐡉𐡅𐡌(yawm, روز).

اسمویرایش

𐭩𐭥𐭬 (rōz [YWM])

  1. روز

اصطلاحات برگرفتهویرایش

  • lwcyk' (rōzīg, روزی، رزق)

اشتقاقاتویرایش

  • پارسی: روز(rōz)