آلمانیویرایش

تلفظویرایش

اسمویرایش

Ei خنثی (جمع Eier)

  1. تخم
  2. تخم‌مرغ
  3. بیضه

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس