باز کردن منو اصلی

محتویات

آلمانیویرایش

اسمویرایش

مونث

  1. تخم
  2. تخم مرغ
  3. بیضه

منبعویرایش

  • واژه‌نامه دوجلدی آلمانی به فارسی بروک‌هاوس

تلفظویرایش