انگلیسی‌ویرایش

اسم خاصویرایش

  1. زبان انگلیسی

صفتویرایش

  1. اهل انگلستان
  2. مربوط به انگلستان