باز کردن منو اصلی

آلمانیویرایش

اسمویرایش

Erlebnis خنثی

  1. سابقه، تجربه (اتفاق)