باز کردن منو اصلی

انگلیسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

اسم خاصویرایش

Esfahan

  1. اصفهان، سومین شهر بزرگ ایران