آلمانی ویرایش

آوایش ویرایش

اسم ویرایش

Katze مونث (جمع Katzen)

  1. گربه
    ‎Detlef hat seiner Frau eine kleine süße Katze geschenkt.‎
    دتلف برای زنش یک گربه کوچک و ملوس هدیه داد.