همچنین ببینید: tag ،tág و tåg

آلمانیویرایش

آوایشویرایش

ریشه ۱ویرایش

از واژهٔ آلمانی سطح بالا و باستانی tac همچنین از واژهٔ dag در ساکسونی باستان و هر دو با ریشهٔ ژرمنی dagaz

اسمویرایش

Tag مذکر (جمع Tage)

  1. روز

واژه‌های گرفته شده از آنویرایش

ریشهٔ ۲ویرایش

کوتاه شدهٔ عبارت مودبانهٔ guten Tag (روز خوش)

حرف نداویرایش

  1. درود، روز (خوش)

لهستانیویرایش

اسمویرایش

Tag مذکر

  1. Tagus (رودی در ایبریا)