انگلیسیویرایش

اسمویرایش

adjective (جمع adjectives)

  1. صفت

آوایشویرایش

[ædʒɪktɪv]