فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /صِفَت/

  اسمویرایش

صفت

  1. جمع صفات، ویژگی یا چگونگی بارز کسی یا چیزی که به وسیله آن می‌توان او یا آن را از دیگران متمایز کرد.
  2. کلمه‌ای است که به اسم افزوده می‌شود تا حالت و چگونگی آن را بیان کند.
  3. ستودن.

  صفتویرایش

  1. بیان حال.
  2. چگونگی، چگونگی کسی یا چیزی را گفتن. چونی. خُلق و خوی، باطن، معنی.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن